azm harita
Agent Image
1/25000 Ölçekli Toprak Haritaları'nın Uzaktan Algılama ve Cbs Teknikleri Kullanılarak İyileştir
Projeyi Gör
Agent Image
Bingöl İli 12. Grup Sayısal Kadastro Harita Yapım İşi
Projeyi Gör
Agent Image
Çok Yıllık Bitki ve Sulama Altyapı Tespiti ile Ekimi İzne Tabi Bitki İşlemleri Süreç Otomasyonu Alım
Projeyi Gör
Agent Image
Diyarbakır AT ve TİGH Projesi
Projeyi Gör
Agent Image
Ha Alanda Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi
Projeyi Gör
Agent Image
İfraz ve Plankote Yapım İşi
Projeyi Gör
Agent Image
Kağıt Duvar Yapılması İşi
Projeyi Gör
Agent Image
Mevcut Haritaların Sayısallaştırma Yoluyla Vektör Hale Getirilmesi
Projeyi Gör
Agent Image
Parsel Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi
Projeyi Gör
Agent Image
Parselasyon Planı ve Zeminde Aplikasyon İşi
Projeyi Gör
Agent Image
Plankote Yapım İşi
Projeyi Gör
Agent Image
Sayısal Halihazır Harita Alımları
Projeyi Gör
Agent Image
Sulama Daire Başkanlıklarına Ait Klasörlerin Tasnifi, Düzenlenmesi İşi
Projeyi Gör
Agent Image
Ulusal Toprak Veri Tabanına Aktarılmak Üzere İdarece Belirleyecek Verilerin Toplanması ve Aktarılmas
Projeyi Gör
Agent Image
İstanbul İl Sınırları İçerisinde Fotogrametrik Yöntemle Harita Üretim İşi
Projeyi Gör
Agent Image
Konya 10. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tigh Projesi
Projeyi Gör
Agent Image
Tarımsal Arazi Edindirme ve Değerlemesi İşi
Projeyi Gör